Σελίδα 1 από 14

Βάνα Πεταλούδας Teflon

Έδρα PTFE, Δίσκος SS316

Τρέχων όριο Στοκ

Πνευματικές Βάνες Σφαιρικές

Βάνες Σφαιρικές με Πνευματικούς Κινητήρες.

Τρέχων όριο Στοκ

Πνευματικές Βάνες Πεταλούδας

Βάνες Πεταλούδας με Πνευματικούς Κινητήρες.

Τρέχων όριο Στοκ

Αντισταθμιστικοί Αγωγοί Τύπου S

Για Θερμοστοιχεία Τύπου S (Pt- Rh) (τιμή ανά μέτρο)

Τρέχων όριο Στοκ

Αισθητήριο Υγρασίας Αεραγωγού TUC

Έξοδος: 4 ~ 20 mA
Τιμή πώλησης: 142,60 €

Τρέχων όριο Στοκ

Αισθητήριο Υγρασίας Χώρου TUE

Έξοδος: 4 ~ 20 mA
Τιμή πώλησης: 142,60 €

Τρέχων όριο Στοκ

Αντισταθμιστικοί Αγωγοί Τύπου J

Για Θερμοστοιχεία Τύπου J (FE - COST) (τιμή ανά μέτρο)

Τρέχων όριο Στοκ
Σελίδα 1 από 14