ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ J

ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ J

Αισθητήρια Θερμοκρασίας J

Δυνατότητα ειδικών κατασκευών

Τρέχων όριο Στοκ