ΥΓΡΟΜΕΤΡΑ

Κατασκευαστής:
Επιλογή Κατασκευαστή
Αποτελέσματα 1 - 6 από 6

Αισθητήριο Υγρασίας Αεραγωγού TUC

Έξοδος: 4 ~ 20 mA
Τιμή πώλησης: 142,60 €

Τρέχων όριο Στοκ

Αισθητήριο Υγρασίας Χώρου TUE

Έξοδος: 4 ~ 20 mA
Τιμή πώλησης: 142,60 €

Τρέχων όριο Στοκ

Αισθητήριο HT2WAD

Για Υγροστάτη LTR-5ASRE
Τιμή πώλησης: 130,20 €

Τρέχων όριο Στοκ

Ηλεκτρονικός Υγροστάτης LTR-5ASRE

Περιοχή Μέτρησης: 0…99,9%
Τιμή πώλησης: 62,00 €

Τρέχων όριο Στοκ

Υγροστάτης Αεραγωγού DBKH-10

Περιοχή Μέτρησης: 30…100%
Τιμή πώλησης: 173,60 €

Τρέχων όριο Στοκ

Υγροστάτης Χώρου DBZH-101

Περιοχή Μέτρησης: 30…100%
Τιμή πώλησης: 62,00 €

Τρέχων όριο Στοκ