ΚΑΛΩΔΙΑ ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αντισταθμιστικοί Αγωγοί Τύπου S

Για Θερμοστοιχεία Τύπου S (Pt- Rh) (τιμή ανά μέτρο)

Τρέχων όριο Στοκ

Αντισταθμιστικοί Αγωγοί Τύπου J

Για Θερμοστοιχεία Τύπου J (FE - COST) (τιμή ανά μέτρο)

Τρέχων όριο Στοκ

Αντισταθμιστικοί Αγωγοί Τύπου Κ

Για Θερμοστοιχεία Τύπου Κ (Cr - Al) (τιμή ανά μέτρο)

Τρέχων όριο Στοκ